NAUCZANIE POCZĄTKOWE

Proces nauczania

Klasy wczesnoszkolne

Proces wychowania i kształcenia prowadzony w klasach I–III jest ukierunkowany na  wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Dogodne warunki lokalowe naszej szkoły w pełni umożliwiają zaspokajanie potrzeb młodszych dzieci. Posiadamy osobny budynek z dużym terenem rekreacyjnym i placem zabaw, przestronne, wyremontowane sale lekcyjne z nowym umeblowaniem, kącikami zabaw i ciszy.

Organizacja pracy

Klasy wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, systematycznie też jest poszerzana baza dydaktyczna o pomoce najnowszej generacji. Lekcje wf prowadzimy w dużej sali sportowej, a przy dobrej pogodzie, korzystamy również z obiektów Orlika. Informatyka odbywa się w pracowni komputerowej. Nasi uczniowie mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie logopedy, pedagoga, psychologa. Jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska i stale poszukujemy twórczych rozwiązań.