„Naturalnie, że Dąbrowa”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie realizowanym przez Gminę Dąbrowa pt. „Naturalnie, że Dąbrowa”, który ma na celu pogłębienie wiedzy ekologicznej mieszkańców.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone m.in.:

  • Ekolekcje o dzikich zwierzętach z pokazem dzikich ptaków.
  • Ekolekcje o lesie i przyrodzie leśnej, warsztaty tworzenia i budowy budek lęgowych.
  • Spacery ornitologiczne.

Opracowano również i wyprodukowano grę planszową przyrodniczo-krajobrazową o walorach gminy, która zostanie przekazana placówkom oświatowym w gminie. Gra ta w formie zabawy pozwoli poznać rośliny i zwierzęta znajdujące się na terenie gminy.

WFOSiGW-logo-skrotowe-poziom-kolor.png