Opłaty za obiady luty 2022

Opłaty za obiady w miesiącu lutym wynoszą:

  • w klasach 1-4 – 38,50 zł
  • w klasach 5-8 – 21,00 zł

Wpłaty dokonujemy wyłącznie na rachunek bankowy. W tytule wpłaty wpisujemy:

  • imię i nazwisko dziecka
  • miesiąc za który dokonujemy wpłaty
  • numer ewidencyjny dziecka

Numer rachunku: 86 1130 1219 0026 3109 4920 0014

Wpłaty za miesiąc luty należy dokonać do 10.03.2022r.

Prosimy o terminowe wpłaty!!!

Jednocześnie informujemy, że od 1.03.2022 roku zostaje podniesiona stawka żywieniowa. Koszt jednego obiadu od miesiąca marca wynosi 4 zł

Lista numerów ewidencyjnych na których występują zaległości w opłatach za obiady

LISTA OBIADY LUTY