SEMINARIUM DLA DYREKTORÓW   STOWARZYSZENIA SZKÓŁ INNOWACYJNYCH REGIONU OPOLSKIEGO – 12.12.2022 r. 

Opole, 12.12.2022 r. 

SEMINARIUM DLA DYREKTORÓW  
STOWARZYSZENIA SZKÓŁ INNOWACYJNYCH REGIONU OPOLSKIEGO 

Opole, 12.12.2022 r. 

W poniedziałek 12 grudnia 2022 r. gościliśmy w naszej szkole dyrektorów szkół z województwa opolskiego, którzy uczestniczyli w seminarium szkoleniowym Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego organizowanym we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową im. Gustawa Morcinka w Chróścinie. 

Wśród gości była m.in. Pani Irena Koszyk – prezes Stowarzyszenia SSIRO; Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek – Wójt Gminy Dąbrowa oraz Pan Grzegorz Jeziorański – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie. 

Temat przewodni spotkania to: Tradycje wigilijne – znaczenie duchowe i edukacyjne”. 

Zakres tematyczny: 

L.p.  Tematyka  Liczba godzin 
1.  Wielokulturowość wśród uczniów a tradycje świąteczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z Ukrainy.   2 h 
2 .  “Bóg się rodzi…” – edukacyjne walory przygotowania szkolnych jasełek.   2 h 
RAZEM  4 h 

Program seminarium 

  • godz. 14:10 – rejestracja uczestników seminarium (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie, ul. Niemodlińska 8d) oraz poczęstunek 
  • godz. 14:40 – powitanie uczestników seminarium – prezes SSIRO dr Irena Koszyk, dyr. Barbara Lewandowicz – Witkowska 

  • godz. 14:50 – złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą dyr. Danucie Panufnik oraz pamięci dyr. Krystiana Iwańskiego 
  • godz. 15:00 – autorski program słowno – muzyczny pt. „Bóg się rodzi…” w wykonaniu uczniów PSP w Chróścinie 
  • godz. 15:40 – przejazd do Restauracji „Złoty Róg” w Wawelnie 
  • godz. 16:00 – uroczysta kolacja wigilijna. 

Seminarium było wielkim wydarzeniem nie tylko dla społeczności PSP w Chróścinie, ale także dla uczestniczących w nim dyrektorów szkół innowacyjnych naszego regionu.