Rada Rodziców

Rada rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok szkolny. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole.

Podczas spotkania Rady Rodziców w dniu 19.09.2023 r. wybrano Prezydium RR na rok szkolny 2023/24 w składzie:

  • Przewodnicząca – p. Izabela Dusza
  • Zastępca – p. Sylwia Kulla – Woźniak 
  • Skarbnik – p. Nina Nicpon

Konto Rady Rodziców

48 1160 2202 0000 0005 3060 8176