II ETAP EDUKACYJNY

Proces nauczania

Klasy 4-8

„Trzeba, żeby dzieci się uczyły, igrając i swawoląc” – słowa Jędrzeja Śniadeckiego towarzyszą naszej szkole każdego dnia. Zapraszając do niej, zapewniamy przyjaźń, poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim kształcimy i wychowujemy zgodnie z potrzebami czasu i standardami jakości pracy ośmioletniej szkoły podstawowej. Pielęgnujemy tradycję, otwieramy się na współpracę oraz potrzeby środowiska. Naszym najwyższym dobrem jest drugi człowiek. W klasach 4-8 w profesjonalny sposób, poprzez ciekawe zajęcia przekazujemy uczniom wiedzę. Uczymy odpowiedzialności, tolerancji, uczciwości, wrażliwości na piękno oraz kształtujemy postawy patriotyczne, obywatelskie i rodzinne. Pozwalamy dzieciom rozwijać swoje zainteresowania, osiągać sukcesy, zwiększać ich świadomość oraz poczucie własnej wartości. Podajemy im takie „zabawki, naprowadzamy w takie miejsca, gdzie się mogą nauczyć, czego żądamy”. Kładziemy nacisk nie tylko na naukę, ale i na zabawę oraz wypoczynek.

W tradycję naszej placówki wpisały się uroczystości szkolne, wycieczki, dyskoteki, bale na zakończenie szkoły czy wizyty w kinach, teatrach i muzeach. Dbamy o to, aby wszystkie dzieci miały możliwość prawidłowego i pełnego rozwoju, dlatego nieustająco przygotowujemy do egzaminów, monitorujemy i analizujemy ich osiągnięcia.

Organizacja pracy

Klasy wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, systematycznie też jest poszerzana baza dydaktyczna o pomoce najnowszej generacji. Lekcje wf prowadzimy w dużej sali sportowej, a przy dobrej pogodzie, korzystamy również z obiektów Orlika. Informatyka odbywa się w pracowni komputerowej. Nasi uczniowie mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie logopedy, pedagoga, psychologa. Jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska i stale poszukujemy twórczych rozwiązań.