Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie na rok szkolny 2023/23​