Spotkanie z policjantem

22 września 2022 r. uczniowie klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka
w Chróścinie uczestniczyli w spotkaniu z p. policjantką.  Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do p. policjantki.