Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie rok szkolny 2023/2024 Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej, zamieszkałych w obwodzie […]