Projekt z bioróżnorodności – Urzędu Gminy Dąbrowa

26 września 2022 r. uczniowie 8 klas wzięli udział w projekcie na temat bioróżnorodności – Urzędu Gminy Dąbrowa. W ramach projektu uczniowie zostali podzieleni na 2 grupy. Zadaniem każdej z nich było opracowanie wskazanego tematu:

  1. Klimat i ślad wodny
  2. Bioróżnorodności i owady (na dworze).

Grupa 2.